phpMyChat 0.14.5

Príruèka

Správy sa mažú po 96 hodinách a užívate¾ské mená po 4 minutách ...

Teraz je 0 užívate¾/ov v chate

Arabic Argentinian spanish Bosnian Brazilian portuguese Catalan Chinese simplified Chinese traditional Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French 
French canadian Georgian German Greek Icelandic Italian Japanese Korean Malay Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak 
Spanish Swedish Thai Turkish 
Prosím zadajte ...
Vaše užívate¾ské meno :
Heslo :  (len ak ste zaregistrovaný)
 
Nastavenia ...

Registrácia | Nastavenia profilu | Zrušenie profilu
 
Vyberte si chatovaciu miestnos...
implicitné miestnosti :
verejné miestnosti vytvorené užívate¾mi :
vytvori vlastnú miestnos :

Teraz už iba ...

© 2000-2001 The phpHeaven Team